Pripojovacie prvky pre fotovoltaické aplikácie

Produktové správy

Firma ABB ponúka ucelenú ponuku pripojovacích prvkov pre fotovoltické aplikácie. Ide o konektory spájajúce jednotlivé fotovoltické panely a pole, distribučné bloky spájajúce vstupné vodiče polí a panelov v zlučujúcich skriniach a svorkovnice, ktoré sa používajú napr. pre rozdelenie jednotlivých meracích okruhov v hlavných kontrolných rozvádzačových poliach.

1. Konektory MC4-Evo2 pre fotovoltiku

 • Zabezpečujú spojenie medzi obvodmi DC vo fotovotických inštaláciách, inštalovaných v komerčnom, priemyselnom prostredí alebo na strechách bytových domov, od fotovoltických modulov do DC zlučovacích skríň (sériovo alebo paralelne) a  od zlučovacích skríň ku striedačom jednotlivých vetví. 
 • Výrobky vyrábané spoločnosťou Multi-Contact sú plno kompatibilné a ekvivalentné ku všetkým výrobkom rodiny MC4. 
 • Menovité napätie do 1500 V DC (IEC)/1500 V DC (UL).

2. Rad DBL – distribučné bloky

 • Zoskupujú niekoľko vstupov do jediného výstupu pre rovno-smerné aplikácie alebo vykonávajú rozbočenie jedného alebo viacej pólov u striedavých výkonových aplikácií. Reverzibilný kryt, ktorý uľahčuje identifikáciu súvisiacu s vodičovým pripojením.
 • Modulárny design, bezpečný na dotyk, ktorý eliminuje nutnosť použitia pripájacích, odpojovacích prvkov, úchytiek alebo ochranných clôn
 • Úspora až 50 % priestoru na lište
 • Menovité napätie  do 1500 V ss (IEC)/1000 V ss (UL).

3. Rad SNK – svorkovnice

 • K dispozícii 2 technológie so spoločným príslušenstvom, vhodné pre aplikáciu u striedavých energetických zariadení a rovno-smerných fotovoltických systémov.
 • Bezskrutková technológia PI-Spring kombinuje 2 režimy spojenia: priame vsunutie vodiča, ktoré šetrí až 50 % času a štandardné vsunutie vodiča pomocou skrutkovača.
 • Technológia skrutkových svoriek umožňuje pripojenie 2 vodičov do 1 svorky
 • Menovité napätie do 1250 V DC (IEC)/1000 V DC (UL).

 
 
Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail