Nové koncové zarážky BAM4 a BAZ1

Novo vzniknutá koncová zarážka BAM4 v súčasnosti nahradila pôvodné koncové zarážky BAM2 a BAM3. Zatiaľ čo zarážka BAM2 bola určená pre starý rad SNA a BAM3 pre nový rad SNK, nová zarážka BAM4 je určená pre oba rady. Hlavná výhoda je v možnosti prichytenia, tak popisných štítkov pre svorkový rad SNA na jednej strane, ako aj pre nové štítky radu SNK na strane druhej. Tiež je do nej možné zasunúť držiaky štítkov LH aj staršie PEAD, PEH, PEB.
Koncová zarážka BAM4 preberá objednávacie číslo po zarážke BAM3 tzn. 1SNK900001R0000.

Podobne sa zmenil dizajn bezskrutkovej koncovej zarážky BAZ1 na jednej z  dvoch plôch na prichytenie štítka tak, aby sa naň dali dať aj štítky RC používané na svorkách SNA. Aj naďalej zostáva jedna plocha určená pre štítky MC na označovanie svoriek radu SNK. Koncovka umožňuje zasunúť iba novšie držiaky štítkov typu LH. Táto koncová zarážka má rovnaké objednávacie číslo ako predchádzajúca 1SNK900002R0000.

Tieto inovácie riešia univerzálne použitie týchto koncových zarážok a uľahčujú následný prechod k novému radu SNK.

Produktové správy
Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail