Otázky a odpovede

Môže existovať viac užívateľov pod rovnakým zákazníckym číslom?

Každý náš zákazník, ktorému bolo pridelené zákaznícke číslo (päťmiestne číslo, ktoré je uvedené na faktúre alebo dodacom liste), môže mať viac užívateľov, tzv. Podúčtov. Títo užívatelia sa musia zaregistrovať do e-shopu, a potom sa môžu nezávisle na sebe prihlasovať. Ako užívateľské meno bude slúžiť e-mailová adresa, ktorú ste uviedli, a heslo, ktoré vám zašleme. Toto heslo si zmeníte na svojom účte pri prvom prihlásení.
Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail