Öppna bilden i nytt fönster

CROUZET

Relé pre kontrolu napätia v jednofázovej sieti HUL, HUH

  • Dva modely HUL 0,2-60 V, HUH 15-600 V
  • Galvanické oddelenie medzi napájacími obvodmi a meracou časťou
  • Automatická detekcia st alebo ss
  • Šírka 35 mm

Relé pre kontrolu napätia jednofázových sietí st / ss. Relé vyžiaduje samostatné napájacie napätie, ktoré je galvanický izolovane od meriacích obvodov.
Relé monitoruje podpätie alebo prepätie, a to v režime s pamäťou alebo bez pamäte. Režim pamäte znamená, že po výskyte chyby je potrebné ho opätovné inicializovať odpojením Un. Funkciu relé vyberáme prepínačom na čelnej strane. Poloha prepínača sa načítana vždy v okamihu pripojenia Un. Ak dojde k prepnutiu tohto prepínača počas prevádzky, začnu blikať všetky indikátory LED, ale relé aj naďalej pokračuje pracovať pri napätí, nastavenom pri poslednom napájacom pripojení (nová funkcia platí až po odpojení a následnom pripojení Un).
Hraničné hodnoty prepätia alebo podpätia sú nastavené pomocou trimera, ktorý je kalibrovaný v percentach zvoleného rozsahu. Hodnota hysterézie sa nastavuje obdobným spôsobom stupnicou od 5 do 50 % stanovenej hraničnej hodnoty. Hodnota hysterézie nesmie prekročiť  hraničnú hodnotu meracieho rozsahu. Časové oneskorenie Tt služí k preklenutiu krátkodobých odchýlok meranej hodnoty.
Zelená LED signalizuje prítomnosť napájacieho napätia (Un). Žltá LED signalizuje zopnutý releový výstup (R). V prípade výskytu chyby relé odpadne a žltá LED zhasne.

 

S pamäťou

Bez pamäte

1: Hraničná hodnota

1: Hraničná hodnota

2: Hysterézia

2: Hysterézia

3: Prepätie

3: Prepätie

4: Podpätie

4: Podpätie

5: Napájacie napätie

5: Napájacie napätie

6: Monitorované napätie

6: Monitorované napätie

7: Časové oneskorenie (Tt)

7: Časové oneskorenie (Tt)

 

 

 

Menovité napätie

24-240 V st/ss 50/60 Hz +10%/-12%

Galvanické oddelenie

Medzi napájacím napätím a meracími obvodmi

Vlastná spotreba

3,5 VA st/0,6 W ss

Nastavitelná hraničná hodnota

10–100 % z rozsahu

Nastavitelná hysterézia

5–50 % z nastavenej hodnoty

Časové oneskorenie (Tt)

0.1–3 s ±10 %

Čas stabilizácie

<600 ms

Výstupné relé

5 A st/ss pro 250V st/ss
odporová záťaž

Prevádzková teplota

-20 °C až 50 °C

Hmotnosť

130 g

Zhoda s normami

, (LVD)73/23/EEC-EMC 89/336/EEC, RoHs.WEEE

Montáž

Symetrická lišta DIN 35mm

Rozsah merania HUL

E1-M

E2-M

E3-M

Nastavitelný rozsah

0.2-2 V

1-10 V

6-60 V

Vstupný odpor

6 Ω

30 Ω

180 Ω

Max. trvalé preťaženie pri teplote 25 °C

10 V

30 V

150 V

Rozsah merania HUH

E1-M

E2-M

E3-M

Nastavitelný rozsah

15-150 V

30-300 V

60-600 V

Vstupný odpor

150 Ω

300 Ω

600 Ω

Max. trvalé preťaženie pri teplote 25 °C

250 V

500 V

700 V

 

 

F1: Rychlá poistka, istič, alebo obvodový chránič 1A (odporúča sa)
POZOR! Pri sledovaní jednosmerného napätia z rovnakého zdroja napätia, ktorý je pripojený na A1 a A2, bod M
musí byť pripojený priamo k zápornému (-) pólu na tomto zdroji.

 

Objednávacie číslo

Popis

Menovité napätie

84872120

HUL Kontrola napätia 0,2-60 V st/ss

24-240 V st/ss

84872130

HUH Kontrola napätia 15-600 V st/ss

24-240 V st/ss

 

 

Här kan du se pris, lagerstus och lägga artikeln i din kundvagn. I kundvagnen kan du sedan få reda på mer information om t.ex leveransdatum

Best.nr. Benämning Pris utan rabatt Val.just. pris Pris Saldo Antal