Vehicle

Divízia Vehicle ponúka široký sortiment pre banské, lesné a agro stroje, na stavbarské plošiny, celý rad svetidiel, od výstražných až po pracovné, ďalej potom kamery a tiež mechanické výrobky a príslušenstvo

Vehicle

Našou pridanou hodnotou potom je, že tieto produkty a ich zákazníci sa často veľmi úzko prelínajú do našich ostatných častí automatizácie. Sme teda schopní zákazníkovi ponúknuť celý a komplexný balík produktov pre jeho aplikácie.
Zastupujeme popredných výrobcov v týchto odboroch a vďaka tejto spolupráci, môžeme ponúknuť jedinečný sortiment.
Kontakt
Juraj Ťupek

Obchodno-technický zástupca pre Žilinský a Trenciansky kraj (okrem okresov Myjava a Nové Mesto nad Váhom)

+421 911 291 880

Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

+421 332 400 160

Poslať e-mail