PULS

PULS

PULS - Prehľad radov pulzných zdrojov

História firmy PULS

PULS bola založená v Mníchove roku 1980 pánom Bernhardem Erdlem. V súčasnej dobe v Mníchove naďalej sídli centrála a vývoj, výroba (a časť vývoja) je lokalizovaná v Chomutove a ďalši výrobný závod je aj v čínskom Sushou.Produktové rady

QS5.241 Product photo.

Power supply

Power supply 3-phase for DIN-rails 24 V DC Output current 5, 10 and 20 A

ML15.241N Product photo.

Dimension Q

Dimension C

Silverline

MinilineDimension

Súčasné ťažisko výroby je produktová rada Dimension. Jedná sa o špičkovú technológiu, której atribúty sú:
- veľmi vysoká účinnosť
- malé výkonové straty
- široký rozsah napájacích napätí
- nízky vstupný nárazový prúd
- vysoký skratový prúd
- výkonová rezerva (rada DIMENSION C 20 % trvale, rada DIMENSION Q 50 %/ 4s)
- logická topológia súčiastok (súčiastky produkujúce teplo sú sústredené v opačnej časti zdroja niež tie, čo sú na teplo náchylné)
- minimálne rozmery (nenájdete na trhu menší zdroj rovnakého výkonu)Stručný prehľad existujúcich produktových rad

DIMENSION Q

DIMENSION C

- súčasná vlajková loď firmy PULS
- zdroje do 960 W, UPS, buffery, red.moduly
- špičková funkčná výbava a ochr. prvky
- výkonová rezerva 50 %/ 4 s

- koncept zdroja totožný s radou DIMENSION Q
- zdroje do 480 W
- redukcia funkčnej výbavy zdroja (napr. nemá sign. DC OK)
- výkonová rezerva 20 % trvale

SilverLine

MiniLine

- bývalá vlajková loď, teraz obeť generač. výmeny
- zdroje do 960 W, buffery, red.moduly
- postupne nahrádzaná radou DIMENSION Q
- niektoré zdroje zatial sa nedajú nahradiť a výroba
tejto rady stále pokračuje

- súčasná rada malých zdrojov
- zdroje do 100 W, buffery, red.moduly
- kompaktné rozmery
- priaznivá cena

 

 

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

+421 332 400 160

Poslať e-mail