DUELCO

DUELCO

Sledovanie zastavenia SSO-10

Série SSO-10

 • Pre jedno- a trojfázové motory
 • Vhodné aj pre aplikácie s frekvenčnými meničmi *
 • Žiadne separátne vysielače impulzov

Popis produktu

SSO-10 kontroluje zastavenie motorov, čím pomocou elektrického zámku zaisťuje, že sa nebezpečné pohyby úplne zastavia a pohyb v nebezpečnej oblasti je bezpečný. Strážca zastavenia SSO-10 je konštruovaný za účelom kontroly jedno- a trojfázových motorov a je vhodný aj pre pohony meničov frekvencie *. SSO-10 meria napätie medzi fázami motora dvoma samostatnými mikroprocesormi. Keď motor dostane príkaz na zastavenie, SSO-10 zopne bezpečnostné kontakty až vtedy, keď napätie klesne na 0 V čiže keď sa motor úplne zastavil. Až potom dostane elektrický zámok signál pre otvorenie. Keď je motor stroja spustený, bezpečnostné kontakty sa otvoria. Pretože na dobu zastavenia motora má vplyv okrem iného záťaž, je SSO-10 bezpečnejší a účinnejší ako napr. bezpečnostný časovač. Nie je potreba ani externých rotačných senzorov.

 

Bezpečnostné vlastnosti

Funkčné prednosti

 • Bezpečnostná kategoria 4 (dvojkanálové zap.)
 • Nútene spínané kontakty
 • Zdvojené výstupné kontakty
 • Kontrola vonkajších kontaktov (X1-X2)

 

 • Žiadne separátne vysielače impulzov
 • 2 spínacie bezpečnostné výstupy 10A AC / 5A DC
 • 1 rozpínací signálný výstup 10A AC / 5A DC
 • 1 spínací signálný výstup 4A AC / 3A DC
 • Max. fázové napätie 1000V DC / 700V AC
 • LED indikácia stavu
 • Odmontovatelné svorky

 

 

* POZOR!

SSO-10 je testovaný z iniciatívy Duelco s týmito meničmi kmitočtu: Danfoss VLT 2030, VLT 5001, VLT 5003, VLT 5004, VLT 5005, Telemecanique ATV-18U29N4. V prípade otázok nas kontaktujte.

Detail

42501240
SSO-10, 24 V DC

spinner symbol
Kontakt
Nataliya Mykyta

Interná podpora predaja

+421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail