Elektrické stroje Elektrické stroje
13. 11. 2019

Viac typov PLC pre viac možností

Požiadavky aplikácií, kde je vyžadovaná kombinácia niekoľkých monofunkčných zariadení (časovače, počítadlá, teplotná regulácia atď.), logických funkcií či jednoduchého vzdialeného prístupu, je možné s výhodou riešiť malými a cenovo dostupnými programovateľnými automatmi Crouzet.

Millenium 3

Millenium 3 je základný rad už dlhodobo zavedených logických kontrolérov, vhodný pre menšie aplikácie
bez väčších nárokov na vzdialený prístup.  
Automat sa vyrába vo dvoch verziách – ekonomickej Essential a softvérovo bohatšej Smart. Maximálna konfigurácia ponúka 30 vstupov a 20 výstupov, pričom až
6 vstupov je možné softvérovo konfigurovať ako analógové s 10-bitovým rozlíšením.

MIllenium EVO

Millenium EVO je logický kontrolér s rozšírenými hardvérovými možnosťami – väčšia pamäť, 32-bitový procesor či analógové vstupy s 12-bitovým rozlíšením –
a dôrazom na vzdialený prístup.
Podporovaná je komunikácia cez Ethernet, Modbus, Bluetooth a USB, čo je možné využiť na vzdialené monitorovanie a riadenie, prácu s datalogmi, komunikáciu s ďalšími prístrojmi (dotykové HMI, PLC atď.) alebo programovanie z akéhokoľvek miesta zo siete.

em4

Nano-PLC em4 je najvýkonnejší rad automatov Crouzet s najväčšou pamäťou, 32-bitovým procesorom, rýchlym programovým cyklom od 2 ms a napäťovými či prúdovými analógovými vstupmi s 12-bitovým rozlíšením. Sériu tvoria 3 základné moduly s odlišnými úrovňami komunikácie:

  • em4 Local - určené pre aplikácie bez požiadavky na vzdialený prístup, prípadne tam, kde stačí iba pripojenie do lokálnej siete cez prídavný modul RS485 Modbus (v režime Master aj Slave)
  • em4 Alert – kombinuje PLC a GSM modem pre 3G sieť na vzdialenú správu (alertov a datalogov) cez SMS, e-mail či FTP server
  • em4 Etherent – s integrovaným Ethernetovým portom pre Modbus TCP/ IP, klient aj server komunikáciu s ďalšími PLC či zasielanie datalogov a alertov na FTP alebo e-mail

Programovanie všetkých troch typov PLC Crouzet je rýchle a intuitívne pomocou dedikovaného M3 softvéru (pre Millenium 3) alebo Crouzet softvéru v jazyku FBD (funkčné bloky) alebo SFC (sekvenčný funkčný diagram). Na vzdialený prístup k Millenium EVO alebo em4 cez Ethernet, Bluetooth alebo USB je možné použiť novú aplikáciu Crouzet Virtual Display. Vďaka nej je možné ovládať aplikácie v reálnom čase, nastavovať parametre, pracovať s datalogmi či meniť program alebo firmvér v PLC.

Kontakt
Daniel Popik

Country manager

+421 911 122 009

Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

+421 332 400 160

Poslať e-mail