Naša ponuka

OEM Automatic dodáva komponenty pre takmer všetky odvetvia priemyslu a technológie (napr. priemyselné automatické výrobné linky, automobilová, železničná, letecká infraštruktúra, telekomunikačné systémy, elektrárne, elektrické rozvody, atď.).

Naším cieľom je poskytnúť čo najširší rad výrobkov a komponentov pre priemyselnú automatizáciu a elektrotechniku. To dosahujeme starostlivým výberom špecializovaných výrobcov, s ktorými budujeme dlhodobé a nadštandardné obchodné vzťahy.

 

Štyri oblasti podpory - jeden partner

Aby sme boli odborným a efektívnym partnerom pre našich zákazníkov, rozdelili sme náš sortiment a spoločnosť do špecializovaných produktových oblastí obchodu. Týmto spôsobom sme spojili výhodu aplikačnej špecializácie sortimentu v jednotlivých divíziách a výhodu dostupnosti veľmi širokého portfólia komponentov od jednej spoločnosti.

 

OEM Automatic

Komponenty pre rozvádzače

Divízia Komponenty pre rozvádzače zastupuje veľký počet rokmi preverených výrobcov.

Divízia garantuje spoľahlivé dodávky všetkých komponentov rozvádzačov nízkeho napätia. Samozrejmosťou je kvalita výrobkov, pridanou hodnotou sú naše znalosti a skúsenosti s ich použitím.


OEM Automatic

Komponenty pre stroje, bezpečnosť a motory

Divízia ponúka komponenty a ucelené riešenie pre procesy automatizácie technológií, ktoré využijú klienti z radov výrobcov strojov aj tí, ktorý rieši ich servis a ďalšie špecifické požiadavky.

Veľký dôraz preto kladieme na vysokú úroveň technických znalostí a profesionálneho poradenstva pri riešení konkrétnych požiadaviek zákazníkov. Produkty sú určené pre jednoúčelové stroje, zariadenia a dopravníky, pre vozidlá hromadnej dopravy a dráhové vozidlá.

OEM Automatic

Komponenty pre tlak, prietok a pneumatiku

Divízia komponenty pre tlak, prietok a pneumatiku je zameraná na komponenty pre meranie a reguláciu tlaku a prietoku plynných a kvapalných látok.

Oblasti použitia komponentov sú široké, hlavné zameranie je: pneumatické systémy, úprava vody, chemický priemysel, chladenie, filtrácia atď.

OEM Automatic

Komponenty a materiály pre elektroniku

Komponenty a materiály pre elektroniku od popredných európskych výrobcov.

Komponenty a materiály pre elektroniku od popredných európskych výrobcov. Našim cieľom je zákazníkom ponúknuť tovar na ich výrobu vrátane plnej podpory. Dodať materiály a komponenty na mieru ich potrebám a zabezpečiť špeciálne či na trhu menej dostupný tovar. Na konkrétnu požiadavku vypracovať konkrétne riešenia.

OEM Automatic Electronics
Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail