Anderson-Negele refraktometer

Refraktometer

Kompaktný snímač na meranie indexu lomu IRM-11

Na účely kontroly kvality, alebo na kontrolu priebehu technologického procesu v potravinárskej alebo rastlinnej výrobe, spoločnosť OEM Automatic spol. s r. o. práve uvádza na trh kompaktný snímač na meranie indexu lomu IRM-11. Princíp merania spočíva v meraní zmeny indexu lomu, ktorý je priamo závislý od hustoty a koncentrácie rozpustených častíc v produkte.

Aplikačná oblasť:

  • slané roztoky
  • sladké a energetické nápoje 
  • ovocné a zeleninové šťavy
  • mliečne nápoje 
  • destiláty, pálenky
  • pivovarníctvo a vinárstvo 
  • rastlinná výroba a oleje 

Kontakt
Daniel Kopáček

+420 241 484 937

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

+421 332 400 160

Poslať e-mail