Öppna bilden i nytt fönster Öppna bilden i nytt fönster

CROUZET

Prúdové relé Crouzet v jednofázovej HIL, HIH

  • Dva modely HIL 2 mA-500 mA, HIH 0,1 A-10 A
  • Galvanické oddelenie medzi napájacími obvodmi a meriacimi časmi
  • Automatická detekcia st alebo ss
  • Šírka 35 mm

Relé monitoruje nadprúd alebo podprúd nastavenej hodnoty prúdu v pamäťovom režime alebo bez pamäte. Režim pamäte znamená, že po výskyte chyby je potrebné opätovne inicializovať odpojením Un. Nameraný prúd môže byť DC alebo AC.
Funkcia relé je zvolená prepínačom na prednej strane. Poloha prepínača sa načítava v momente spojenia Un. Ak je tento spínač zapnutý, všetky LED diódy začnú blikať a relé bude pokračovať v činnosti s pôvodne zvolenou funkciou (nová funkcia platí až po odpojení a naslednom pripojení Un). Aktuálna medzná hodnota sa nastavuje pomocou trimera, ktorý má stupnicu v percentách zvoleného rozsahu. Hodnota hysterézy je nastavená podobným spôsobom na stupnici kalibrovanej v rozmedzí od 5 do 50% nastavenej hodnoty. Hodnota hysterézy nesmie byť vyššia ako hranica rozsahu merania. Časové oneskorenie Tt slúži na preklenutie krátkodobých odchýlok nameranej hodnoty. Časové oneskorenie Ti je určené na preklenutie neštandardných hodnôt počas spustenia.
Zelená LED indikuje prítomnosť napájacieho napätia (Un). Žltá LED signalizuje uzavretý reléový výstup (R). V prípade poruchy sa relé zhasne a žltá LED zhasne.

 

S pamäťou

Bez pamäte

1: Limit

1: Limit

2: Hysterézia

2: Hysterézia

3: Signalizuje prekročenie

3: Signalizuje prekročenie

4: Signalizuje podkročenie

4: Signalizuje podkročenie

5: Napájacie napätie

5: Napájacie napätie

6: Monitorovaný prúd

6: Monitorovaný prúd

7: Doba ustálenia (Ti)

7: Doba ustálenia (Ti)

8: Časové oneskorenie pri prekročení limitnej hodnoty (Tt)

8: Časové oneskorenie pri prekročení limitnej hodnoty (Tt)

 

Menovité napätie

24-240 V st/ss 50/60 Hz +10%/-15%

Galvanické oddelenie

Áno

Vlastná spotreba

3,5 VA st/0,6 W ss

Nastavitelná limitná hodnota

10-100 %

Nastavitelná hysterézia

5-50 %

Časové oneskorenie (Tt)

0.1–3 s ±10 %

Čas rozbehu (Ti)

1-20 s

Výstupné relé

5 A st/ss pre 250V st/ss
odporová záťaž

Prevádzková teplota

-20 °C až 50 °C

Hmotnosť

130 g

Zhoda s normami

, (LVD) 73/23/EEC-EMC 89/336/EEC, RoHs.WEEE

Montáž

Symetrická lišta DIN 35mm

Rozsah merania HIL

E1-M

E2-M

E3-M

Nastaviteľný rozsah

2-20 mA

10-100 mA

50-500 mA

Vstupný odpor

5 Ω

1 Ω

0.2 Ω

Max. trvalé preťaženie pri teplote 25 °C

0.4 A

1 A

2 A

Pulzné preťaženie <1 s pri teplote 25 °C

1 A

5 A

8 A

Rozsah merania HIH

E1-M

E2-M

E3-M

Nastavitelný rozsah

0.1-1 A

0.5-5 A

1-10 A

Vstupný odpor

0.1 Ω

0.02 Ω

0.01 Ω

Max. trvalé preťaženie pri teplote 25 °C

2 A

11 A

11 A

Pulzné preťaženie<1 s pri teplote 25 °C

17 A

20 A

50 A

 

 

F1: Rýchla poistka, istič, alebo obvodový chránič 1 A (doporučené)
POZOR! Pri monitorovaní jednosmerného prúdu z rovnakého napäťového zdroja, ktorý je pripojený na A1 a A2, musí byť svorka M priamo zapojená na záporný (-) pól tohto zdroja.

 

Objednávacie číslo

Popis

Menovité napätie

84871120

HIL nadprúd/podprúd 2 mA-500 mA (2 prepínacie kontakty)

24-240 V AC/DC

84871130

HIH nadprúd/podprúd 0,1-10 A (2 prepínacie kontakty)

24-240 V AC/DC

 

 

Här kan du se pris, lagerstus och lägga artikeln i din kundvagn. I kundvagnen kan du sedan få reda på mer information om t.ex leveransdatum

Best.nr. Benämning Pris utan rabatt Val.just. pris Pris Saldo Antal