Öppna bilden i nytt fönster Öppna bilden i nytt fönster

CROUZET

Prúdové relé Crouzet v jednofázovej HIL, HIH

  • Dva modely HIL 2 mA-500 mA, HIH 0,1 A-10 A
  • Galvanické oddelenie medzi napájacími obvodmi a meriacimi časmi
  • Automatická detekcia st alebo ss
  • Šírka 35 mm

Relé monitoruje nadprúd alebo podprúd nastavenej hodnoty prúdu v pamäťovom režime alebo bez pamäte. Režim pamäte znamená, že po výskyte chyby je potrebné opätovne inicializovať odpojením Un. Nameraný prúd môže byť DC alebo AC.
Funkcia relé je zvolená prepínačom na prednej strane. Poloha prepínača sa načítava v momente spojenia Un. Ak je tento spínač zapnutý, všetky LED diódy začnú blikať a relé bude pokračovať v činnosti s pôvodne zvolenou funkciou (nová funkcia platí až po odpojení a naslednom pripojení Un). Aktuálna medzná hodnota sa nastavuje pomocou trimera, ktorý má stupnicu v percentách zvoleného rozsahu. Hodnota hysterézy je nastavená podobným spôsobom na stupnici kalibrovanej v rozmedzí od 5 do 50% nastavenej hodnoty. Hodnota hysterézy nesmie byť vyššia ako hranica rozsahu merania. Časové oneskorenie Tt slúži na preklenutie krátkodobých odchýlok nameranej hodnoty. Časové oneskorenie Ti je určené na preklenutie neštandardných hodnôt počas spustenia.
Zelená LED indikuje prítomnosť napájacieho napätia (Un). Žltá LED signalizuje uzavretý reléový výstup (R). V prípade poruchy sa relé zhasne a žltá LED zhasne.

 

S pamětí

Bez paměti

1: Mezní hodnota

1: Mezní hodnota

2: Hystereze

2: Hystereze

3: Signalizuje překročení

3: Signalizuje překročení

4: Signalizuje podkročení

4: Signalizuje podkročení

5: Napájecí napětí

5: Napájecí napětí

6: Monitorovaný proud

6: Monitorovaný proud

7: Doba ustálení (Ti)

7: Doba ustálení (Ti)

8: Časové zpoždění při překročení mezní hodnoty (Tt)

8: Časové zpoždění při překročení mezní hodnoty (Tt)

 

Jmenovité napětí

24-240 V st/ss 50/60 Hz +10%/-15%

Galvanické oddělení

Ano

Vlastní spotřeba

3,5 VA st/0,6 W ss

Nastavitelná mezní hodnota

10-100 %

Nastavitelná hystereze

5-50 %

Časové zpoždění (Tt)

0.1–3 s ±10 %

Čas rozběhu (Ti)

1-20 s

Výstupní relé

5 A st/ss pro 250V st/ss
odporová zátěž

Provozní teplota

-20 °C až 50 °C

Hmotnost

130 g

Shoda s normami

, (LVD) 73/23/EEC-EMC 89/336/EEC, RoHs.WEEE

Montáž

Symetrická lišta DIN 35mm

Rozsah měření HIL

E1-M

E2-M

E3-M

Nastavitelný rozsah

2-20 mA

10-100 mA

50-500 mA

Vstupní odpor

5 Ω

1 Ω

0.2 Ω

Max. trvalé přetížení při teplotě 25 °C

0.4 A

1 A

2 A

Pulzní přetížení <1 s při teplotě 25 °C

1 A

5 A

8 A

Rozsah měření HIH

E1-M

E2-M

E3-M

Nastavitelný rozsah

0.1-1 A

0.5-5 A

1-10 A

Vstupní odpor

0.1 Ω

0.02 Ω

0.01 Ω

Max. trvalé přetížení při teplotě 25 °C

2 A

11 A

11 A

Pulzní přetížení <1 s při teplotě 25 °C

17 A

20 A

50 A

 

F1: Rychlá pojistka, jistič, nebo obvodový chránič 1 A (doporučeno)
POZOR! Při monitorování stejnosměrného proudu ze stejného napěťového zdroje, který je připojen na A1 a A2,
musí být svorka M přímo zapojena na záporný (-) pól na tohoto zdroje.

 

Objednací číslo

Popis

Jmenovité napětí

84871120

HIL nadproud/podproud 2 mA-500 mA (2 přepínací kontakty)

24-240 V AC/DC

84871130

HIH nadproud/podproud 0,1-10 A (2 přepínací kontakty)

24-240 V AC/DC

 

Här kan du se pris, lagerstus och lägga artikeln i din kundvagn. I kundvagnen kan du sedan få reda på mer information om t.ex leveransdatum

Best.nr. Benämning Pris utan rabatt Val.just. pris Pris Saldo Antal