Rámcová kúpna zmluva

 

S našimi obchodnými partnermi a distribútormi uzatvárame rámcovú dohodu, ktorá vymedzuje vzájomné podmienky spolupráce. Nižšie nájdete vzor zmluvy. V prípade otázok či spolupráce neváhajte kontaktovať naše zákaznícke oddelenie.

 

Tu si môžete stiahnuť dokument vo formáte pdf: