Podporujeme

 

Podporujeme projekty zamerané na vzdelávanie mládeže

Uvedomujúc si svoju zodpovednosť k trvalo udržateľnému rozvoju budúcich generácií, rozhodli sme sa participovať na výskumnom projekte Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave, Materialovotechnologická fakulta Trnava.

Spolupracovali sme s Ústavom výrobných technológií na vývoji prototypového zariadenia na tepelné opracovanie zliatinových konštrukcií žíhaním a veríme, že sme svojou troškou prispeli k edukácii budúcich talentov.