Náša adresa

 

OEM Automatic, s.r.o.

Bratislavská 8356
917 01 Trnava, Slovenská republika
Tel.: +421 332 400 160
info@oem-automatic.sk
www.oem.sk

IČO: 36 811 629
DIČ: SK2022421577

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Č.ú.: 2929 840745/1100
IBAN: SK67 1100 0000 0029 2984 0745
SWIFT: TATR SK BX

 

 

 

OEM Automatic, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 22723/T

 

Kontaktujte nás

 Po - Pia 8:00 - 16:30 hodin 

+421 332 400 160
info@oem-automatic.sk